Nieuws


Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut bij Happy2dee,een dossier aanleg met persoonlijke gegevens en verslaglegging van de sessies die we samen hebben. Aan persoonlijke gegevens noteer ik in ieder geval van jou Naam, adres en woonplaats Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; En mogelijk nog Geboortedatum en –plaats Geslacht Burgerservicenummer Werkervaring Pasfoto Competenties en interessegebieden Inhoud van communicatie IP-adres Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens en ervoor […]